Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui Teil on sündinud laps, olete abiellunud või lahutanud, nime muutnud, lapse hooldusõiguses on tehtud muudatusi, nime ja sugu muutnud või lähedane on surnud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu. Toiming on tasuta. Saatkonda on vaja tuua või saata dokument posti teel aadressile Velkopřevorské náměstí 434/3, 118 00 Praha. Originaaldokumendid tagastame nende omanikele. 

Sünd:

  • Mitmekeelne sünnitunnistus, mille väljastab perekonnaseisuasutus lapse sünnikohas (matriční úřad).
  • Koopiad vanemate passidest või ID-kaartidest
  • Kui lapsele on väljastatud välisriigi isikut tõendav dokument (pass), siis originaaldokument (saatkonnas) või koopia dokumendist (posti teel).
  • Juhul, kui lapse vanemad ei ole abielus ega registreerinud partnerlust, kuid hooldusõigust soovitakse mõlemale vanemale, siis kinnitus isa hooldusõiguse kohta.

Abielu:

  • Mitmekeelne abielutunnistus, mille väljastab linnavalitsus (Mestsky urad, Obvodni urad, Obecni urad) või kohalik kiri.
  • Koopiad abikaasade passidest.

Abielulahutus:

  • Abielulahutus Tšehhis 1. märts 2005 ja hiljem: kohtu tõend vastavalt EL Nõukogu määruse 2201/2003EÜ artiklile 39 (soovitatavalt inglise keeles):
  • Abielulahutus Tšehhis enne 1. märtsi 2005: kohtuotsuse originaaldokument (inglise keelse tõlkega).

Nimemuutus:

  • Nimemuutmise dokument
  • Koopia passist või ID-kaardist

Nimemuutmist on võimalik taotleda ka Eesti kaudu ning vastava juhendiga saate tutvuda Tallinna Perekonnaseisuameti veebilehel. Pärast nimemuutmise vormistamist Eestis saate vajaduse korral saatkonnast posti teel taotleda nimemuutmise kohta inglisekeelse Rahvastikuregistri väljavõtte.

Püsiva elukoha registreerimine välisriigis

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab ta uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks. Elukohaandmeid on võimalik uuendada riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenust kasutades või edastades taotluse koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saatkonnale isiklikult, posti või e-posti teel.

Kui te elate välisriigis ajutiselt, siis pole elukoha registreerimine kohustuslik.