Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui oled hiljuti abiellunud või sul on laps sündinud või oled oma nime muutnud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu. Toiming on tasuta, saatkonda on vaja tuua või saata postiga järgmised dokumendid:

Sünd:

  • Sünnitunnistuse originaal (tõlgitud ja apostilliga kinnitatud)*
  • Koopiad vanemate passidest või ID-kaartidest

Abielu:

  • Abielutunnistuse originaal (tõlgitud ja apostilliga kinnitatud)*
  • Koopiad abikaasade passidest või ID-kaartidest

Nimemuutus:

  • Nimemuutmise dokument
  • Koopia passist või ID-kaardist

* Kui esitate sünni- või abielutunnistuse originaali koos mitmekeelse standardvormiga, siis ei ole vaja dokumenti eraldi tõlkida või apostillida.

Nimemuutmist on võimalik taotleda ka Eesti kaudu ning vastava juhendiga saate tutvuda Tallinna Perekonnaseisuameti veebilehel. Pärast nimemuutmise vormistamist Eestis saate vajaduse korral saatkonnast posti teel taotleda nimemuutmise kohta inglisekeelse Rahvastikuregistri väljavõtte.

Nimetatud dokumente kinnitab Tšehhis apostilliga Tšehhi Välisministeerium ning tõlgetega seoses saab pöörduda otse tõlkide poole (võimalik esitada eesti, inglise või vene keelseid tõlkeid).

Andmete kandmiseks Eesti rahvastikuregistrisse palume nimetatud dokumendid saata posti teel Eesti Suursaatkonda Prahas või tuua ise saatkonda, registreerides eelnevalt vastuvõtuaeg. Originaaldokumendid tagastame nende omanikele. Kui otsustate dokumendid isiklikult saatkonda tuua, siis tagastame originaaldokumendid kohe pärast koopiate tegemist.

Püsiva elukoha registreerimine välisriigis

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab ta uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks. Elukohaandmeid on võimalik uuendada riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenust kasutades või edastades taotluse koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saatkonnale isiklikult, posti või e-posti teel.

Kui te elate välisriigis ajutiselt, siis pole elukoha registreerimine kohustuslik.