Eesti aukonsul Horvaatias

Eesti Vabariigi aukonsul Zagrebis

Boris Jukić

Cesarceva 5
10000
Zagreb
+385 1 4835 020, +385 1 4835 017
+385 1 483 5021
[email protected]

Konsulaarpiirkonna moodustavad: Zagrebi linn ning Bjelovari-Bilogora, Brodi-Posavina, Istra, Karlovaci, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje, Lika-Senji, Međimurje, Osijeki-Baranja, Požega-Slavoonia, Primorje-Gora, Sisaki-Moslavina, Zagrebi, Varaždini, Virovitica-Podravina ja Vukovari-Srijemi maakonnad.

Eesti Vabariigi aukonsul Dubrovnikus

Hrvoje Jelić

Obala Stjepana Radića 25
20000
Dubrovnik

Phone +385 91 6035030
[email protected]
[email protected]

Konsulaarpiirkonna moodustavad: Dalmaatsia piirkond, Zadari, Šibenik-Knini, Split-Dalmaatsia ja Dubrovnik-Neretva maakonnad.