Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine

Millal pean reisidokumentide tellimiseks aja broneerima ja tulema isiklikult Eesti saatkonda?

 • Kui vajate uut dokumenti ja vana enam ei kehti või politsei sõnul tuleb sõrmejäljed uuesti anda
 • Kui laps vajab uut dokumenti ja on vahepeal saanud 12 aastat vanaks
 • Kui peate dokumendi kättesaamiseks tegema volikirja kellelegi teisele. Vastav avaldus tuleb esitada koos taotlusega. Tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada.

Tähelepanu! ID-kaartidele kantakse alates 23. augustist 2021 kaardi kasutaja sõrmejäljed (alates 12. eluaastast). Muudatus kehtib uut ID-kaarti taotlema minnes, kehtivat ID-kaarti ei pea uue vastu vahetama enne selle kehtivusaja lõppu. Samuti ei pea sõrmejälgi uuesti andma, kui sõrmejälgede viimasest andmisest, näiteks passi taotlemisel, on möödas vähem kui 6 aastat.

ID-kaardi taotlemisel ei anta sõrmejälgi, kui oled vanem kui 70-aastane ja oled varasemalt sõrmejäljed andnud. Samuti ei pea sõrmejälgi andma alla 12-aastased lapsed ning kui isiku terviseseisund (olenemata vanusest) püsivalt ei võimalda ID-kaardi või passi taotlemiseks isiklikult PPA teenindusse või saatkonda kohale minna ning viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui 11 aastat ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud. Taotlus saata posti teel PPA-sse (vt juhendit allpool), lisada tõendus terviseseisundi kohta (näiteks eesti- või ingliskeelne arstitõend).

Välismaal saab uut passi ja/või ID-kaarti taotleda kolmel moel:

 • e-taotluskeskkonnas;
 • posti teel; või
 • välisesinduses kohapeal.
Taotlemine e-taotluskeskkonnas

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) teeninduskeskkonnasSel juhul kohaldub ka odavam riigilõivumäär. Iseteenindusse saab siseneda kehtiva Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti. Taotlemisel saate dokumendi väljastuskohaks märkida Eesti saatkond Prahas või aukonsul Brnos.

Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et taotleja peab andma sõrmejäljed, saab seda teha PPA teenindustes ja Eesti välisesindustes. Tšehhis saab seda teha Eesti saatkonnas Prahas, milleks tuleb broneerida vastuvõtuaeg. Kui sõrmejäljed on antud, saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

Passi ja ID kaarti saab posti teel taotleda ainult siis, kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui kuus aastat.

Korrektselt täidetud taotlus ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Lisaks taotlusele tuleb saata digitaalne dokumendifoto e-posti teel aadressile [email protected], lisades juurde oma nime ja isikukoodi või sünniaja.

Enne taotluse postitamist soovitame tutvuda PPA kodulehel taotlusankeedi täitmise juhendiga.

Taotlemine Eesti saatkonnas Prahas

Millal pean dokumentide tellimiseks aja broneerima ja tulema isiklikult Eesti saatkonda?

 • Isiklikult tuleb saatkonnas dokumenti taotleda, kui ei ole võimalik taotlust esitada e-taotluskeskkonnas või posti teel.
 • Juhul, kui peate dokumendi kättesaamiseks tegema volikirja kellelegi teisele (inimene peab olema Eesti kodanik). Vastav avaldus tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada.

Uue isikut tõendava dokumendi tellimine saatkonda võtab aega kuni 8 nädalat, teatud juhtudel kuni 10 nädalat. Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale või tema poolt volitatud isikule isiklikult, mitte posti teel.

Meelespea saatkonnas kohapeal dokumentide taotlejale:

 • Aeg tuleb alati ette broneerida telefoni teel +420 257 011 180 või e-maili teel: [email protected].
 • Täita taotlusankeet, juhise leiab siit. Ankeedi võib täita ka kohapeal saatkonnas.
 • Nõutav on digitaalne foto, mis tuleb saata aadressile [email protected], lisades taotleja nime ning isikukoodi/sünniaja (vaata nõudeid fotole). Saatkonnas ei saa fotosid teha. 
 • Alla 15-aastasele lapsele passi taotlemisel tuleb esitada teise lapsevanema kirjalik nõusolek ja tema passikoopia, kui ta ei ole Eesti kodanik.
 • Lapsele esmapassi taotlemisel tuleb võtta kaasa mõlema vanema nimega mitmekeelse sünnitunnistuse originaaldokument ja mõlema vanema passid või ID-kaardid.
 • Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega (nt esmadokument lapsele), tuleb täita lisaankeet.
 • Kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendava dokumendi mitmekeelne standardvorm originaalina.
 • Tasuda riigilõiv. Saatkonnas saab tasuda riigilõivu ainult kaardiga.

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamise volitus

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamiseks saab soovi korral volitada teist inimest. Seda saab teha vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega saatkonnas või PPA teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab olema Eesti kodanik ning dokumendi kättesaamisel tuleb tal esitada kehtiv Eesti isikut tõendav dokument ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass ja/või ID-kaart.

Kui üle 15-aastase lapse passile ja/või ID-kaardile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema koos taotlusega kohapeal selleks vanemale volituse.

Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Info ja kontaktandmed PPA koduleheltTaotluse staatust on võimalik jälgida siit.

Kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi PIN koodide uuendamine toimub AINULT saatkonnas ning seda eelneva broneeringu alusel. PIN koodide uuendamiseks palume Teil saata e-kiri aadressile [email protected]E-kirja märkige oma ees-ja perekonnanimi, isikukood ning kõnealuse kehtiva ID-kaardi number. PIN koodide uuendamise eest tuleb saatkonnas tasuda riigilõiv. Palume saatkonda tulles kindlasti kaasa võtta ID-kaart, mille koode soovite uuendada.