INFO SEOSES COVID-19 LEVIKUGA

Välisministeerium soovitab enne reisi planeerimist tutvuda nakatunute suhtarvuga riikide lõikes ja kaaluda reisi vajalikkust kõrge suhtarvuga riikidesse. Reisi planeerimisel on soovitatav tutvuda ka teiste läbitavate riikide transiiditingimustega (nt ümberistumisega lennureisi puhul tuleks tutvuda vastava riigi piiriületamise või transiidi tingimustega), kuna kõik riigid ei pruugi võimaldada transiiti, kui sihtkoht ei ole reisija kodumaa.

Tähelepanuks lennureisijatele! Ajakohast infot on võimalik kontrollida ka lennufirmade ja lennujaamade kodulehtedelt.

TŠEHHI (täiendatud 24.08)

Eesti kodanikud saavad Tšehhi Vabariiki siseneda ilma COVID-19 testi esitamata ning 14-päevase karantiini kohustuseta. Eelöeldu ei kehti nende Eesti kodanike suhtes, kes saabuvad Tšehhisse piirkonnast, mis on kõrge COVID-19 nakatunute suhtarvuga. Aktuaalse info nende piirkondade kohta leiab Tšehhi Terviseameti veebilehelt.

Enne kavandatavat reisi soovitame tutvuda ka Tšehhi Siseministeeriumi kodulehel avaldatud infoga.

HORVAATIA (täiendatud 24.08)

24.08 seisuga saavad Eesti kodanikud Horvaatiasse siseneda ilma reisi eesmärki tõendavate dokumentideta, sh turismi eesmärgil. Riiki sisenemisel ei pea jääma 14-päevasesse karantiini, kuid piiriületuse lihtsustamiseks on soovitav enne riiki saabumist registreerida end vastaval veebilehel (registreerimata jätmisel tuleb info edastada piiripunktis, milleks kulub rohkem aega).

Horvaatias viibides tuleb järgida distantsihoidmise nõudeid ja soovitusi, mida tutvustatakse riiki sisenejatele ka piiriületusel. Maski kandmine on kohustuslik ühistranspordis ning kaubandus- ja teenindusasutustes. Lisainfot leiab SIIT.

SLOVEENIA (täiendatud 24.08)

Eesti elanikud võivad 24.08 seisuga siseneda Sloveeniasse ilma karantiini või testinõudeta, seda hoolimata reisi eesmärgist.

14-päevane karantiin on Sloveenias jätkuvalt kohustuslik isikutele, kes sisenevad Sloveeniasse ja elavad alaliselt või ajutiselt riikides, mis ei kuulu epidemioloogiliselt ohutute riikide või riikide haldusüksuste loetellu, või tulevad nendest Sloveeniasse. Karantiinist vabastatud elanike riikide loetelu on üleval Sloveenia Terviseameti kodulehel.

Maismaa piiri ületamine on alates 08.06 välismaalastele lubatud üksnes kindlates piiripunktides. Välismaalastele avatud piiripunktid Sloveenia-Austria piiril: Karavanke, Ljubelj, Sentilj (kiirtee), Sloveenia-Ungari piiril: Dolga vas, Pince (kiirtee) ja Sloveenia-Itaalia piiril: 24/7 Vrtojba, Škofije, Fernetiči ning 5.00-23.00 Krvavi Potok.